Powrót do listy

Kazimierz Kulicki


Kulicki

Kazimierz

Julian

00.00.1901

Mińsk

Polak

członek WKP(b)

Areszt

30.10.1937

Wyrok

17.11.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

25.11.1937

Rehabilitacja

20.09.1957

Trybunał Wojskowy Nadbałtyckiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\9412-s