Powrót do listy

Józef Kulwanowski


Kulwanowski

Józef

Wincenty

00.00.1879

Dameni

wilejska

Litwa

"Oktiabr"

osipowicki

mohylewska

Polak

niepełne podstawowe

szklarz

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

02.10.1937

Wyrok

28.11.1937

organ sądowy

art. 68, 71 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Rehabilitacja

11.08.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4681-SN