Powrót do listy

Maria Kuncewicz


Kuncewicz

Maria

Bazyli

00.00.1876

Mińsk

Polka

emerytka

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

05.11.1937

Wyrok

28.11.1937

trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

08.12.1937

Rehabilitacja

14.10.1956

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\6448-s