Powrót do listy

Paweł Kuncewicz


Kuncewicz

Paweł

Jan

00.00.1905

Kosariewo

wietryński

Kosariewo

wietryński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

cieśla

Areszt

21.03.1938

Wyrok

25.05.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agent polskiego wywiadu, 68 kk BSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.07.1938

Połock

Rehabilitacja

28.11.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\17926-P