Powrót do listy

Paweł Bach


Bach

Paweł

Michał

00.00.1904

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Tomsk

Polak

podstawowe

księgowy

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

25.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

02.06.1938

Rehabilitacja

00.02.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego