Powrót do listy

Jan Bachanowicz


Bachanowicz

Jan

Adam

00.00.1904

Dedilewo (Dediłowicze)

behomelski

mińska

Diedilewo

behomelski

witebska

Polak

kołchoźnik

kołchoz im. Mołotowa

Areszt

02.11.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 72, 76 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej, agitacja kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

04.09.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12131-P