Powrót do listy

Wincenty Kurpiński


Kurpiński

Wincenty

Franciszek

00.00.1905

Kamieniec Podolski

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

06.08.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

06.08.1938

Rehabilitacja

00.06.1989

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego