Powrót do listy

Teofil Kuczyński


Kuczyński

Teofil

Aleksander

00.00.1906

Żłobina

Białoruś

Polak

Areszt

10.05.1937

Wyrok

01.06.1937

sesja wyjazdowa Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

art. 58-8, 58-9, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.06.1937

Chabarowsk

Rehabilitacja

21.05.1959

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-92785