Powrót do listy

Antoni Łabecki


Łabecki

Antoni

Józef

00.00.1906

Riabowszczyzna

wieliski

smoleńska

Polak

kołchoźnik

Rjabowszczina

bezpartyjny

Areszt

05.11.1937

Wyrok

17.11.1937

Kolegium NKWD

art. 58 - 7, 10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

07.12.1937

Rehabilitacja

29.09.1959

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\16851-s