Powrót do listy

Stanisław Ławrynowicz


Ławrynowicz

Stanisław

August

00.00.1910

Kozłowka

uszacki

Białoruś

Podstarinie

uszacki

witebska

Polak

podstawowe

murarz

Areszt

00.00.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - działalność szpiegowska

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

14.04.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7061-p