Powrót do listy

Dominik Łagowski


Łagowski

Dominik

Szymon

00.00.1887

Wasilewka

kijowska

miedwieżegorski

Karelska ASRR

Polak

stróż

bezpartyjny

Areszt

18.12.1937

Wyrok

29.12.1937

trójka przy NKWD Karelskiej ASRR

art. 58-10

rozstrzelany

Śmierć

20.01.1938

Miedwieżja Gora (Sandarmoch)

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia