Powrót do listy

Jan Baszko


Baszko

Jan

Wincenty

00.00.1886

Wiszniewo

wileńska

Nowy Borysów

borysowski

mińska

Polak

niepełne podstawowe

huta szkła

Nowy Borysów

Areszt

00.00.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szpiegostwo, działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

12.05.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11733-s