Powrót do listy

Kazimierz Łakowicz


Łakowicz

Kazimierz

Albin

00.00.1907

Kronsztadt

leningradzka

Kronsztadt

leningradzka

Polak

członek WKP(b) 1930-1937

Areszt

19.09.1937

Wyrok

10.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 19-58-8 kk RFSRR

Śmierć

16.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938