Powrót do listy

Jan Bebrysz


Bebrysz

Jan

Karol

00.00.1885

Polska

Irsza

rybiński

Kraj Krasnojarski

Polak

cieśla

kołchoz

Areszt

09.03.1938

Wyrok

25.05.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna agitacja

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.11.1938

Kańsk

Rehabilitacja

27.05.1958

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego\P-9622