Powrót do listy

Józef Łachacz


Łachacz

Józef

Adam

00.00.1900

Sipatowo-Podlesie

mazowiecki

Moskwa

Polak

niższe

ślusarz

wykluczony z z kandydatów na członka WKP(b) 1933

Areszt

26.08.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

nacjonalistyczna agitacja

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

03.07.1958

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie