Powrót do listy

Wiktor Lebiecki


Lebiecki

Wiktor

Kazimierz

00.00.1895

Moskalewcy

słonimski

grodzieńska

Białoruś

Gubacha

kiziełowski

permska

Polak

Areszt

14.02.1938

Wyrok

31.08.1938

szpiegostwo, działalność dywersyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.11.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Permskiego