Powrót do listy

Mikołaj Leweniecki


Leweniecki

Mikołaj

Jan

00.00.1899

Buderaż

dubiniński

wołyńska

Ługa

leningradzka

Polak

pedagog

wykluczony z WKP(b) 1936

Areszt

29.09.1937

Wyrok

17.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)