Powrót do listy

Antoni Ligert


Ligert

Antoni

Ignacy

00.00.1892

Warszawa

Mińsk

Polak

podstawowe

zecer

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

inne organa władzy

art. 66, 68 - członek organizacji dywersyjno-powstańczej i szpiegowskiej POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

21.11.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB BSRR\11118-S