Powrót do listy

Bronisław Linok


Linok

Bronisław

Jan

00.00.1891

Sielco

sławucki

winnicka

Irkuck

Polak

małopiśmienny

bezpartyjny

Areszt

27.04.1938

Wyrok

20.10.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. st, 58-1 "a", 58-2, 58-7, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

23.10.1938

Irkuck

Rehabilitacja

31.01.1955

Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\1344