Powrót do listy

Feliks Lisowski


Lisowski

Feliks

Ignacy

00.00.1889

Jankancy

wileńska

gorodocki

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

25.06.1938

Wyrok

30.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

03.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego