Powrót do listy

Jan Łobik


Łobik

Jan

Kazimierz

00.00.1893

Janowo

wołkowyski

grodzieńska

Leningrad

Polak

płetwonurek

bezpartyjny

Areszt

29.11.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)