Powrót do listy

Włodzimierz Bekarewicz


Bekarewicz

Włodzimierz

Piotr

00.00.1913

Nowosełki

kormiański

mohylewska

Białoruś

Peterhof

Polak

student

Leningradzki Instytut Płodów Rolnych

bezpartyjny

Areszt

09.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-6-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938