Powrót do listy

Aleksander Łojsza


Łojsza

Aleksander

Maksym

00.00.1904

grodzieńska

Jelcowka

biełogłazowski

Polak

członek kołchozu

Areszt

21.08.1937

Wyrok

09.12.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-2, 6, 9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Barnauł

Rehabilitacja

01.07.1958

Sąd Kraju Ałtajskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego