Powrót do listy

Julian Łomiański


Łomiański

Julian

Jan

00.00.1891

Szawdeni

lidzki

grodzieńska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

średnie

pracownik ochrony

Witebsk

Areszt

13.06.1938

Wyrok

29.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego