Powrót do listy

Mikołaj Łoś


Łoś

Mikołaj

Karol

00.00.1895

Sitowka

owruczowski

wołyńska

Kwitok

tajszecki

irkucka

Polak

piśmienny

pastuch

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

25.02.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-8, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

27.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

30.04.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\5170