Powrót do listy

Hilary Łukaszewicz


Łukaszewicz

Hilary

Jakub

00.00.1880

Krikiszki

święciański

wileńska

Polak

pracownik kolei

bezpartyjny

Areszt

16.12.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 17-58-8, 58-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)