Powrót do listy

Albin Łukaszek


Łukaszek

Albin

Franciszek

00.00.1915

Polska

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

29.04.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

16.05.1938

Rehabilitacja

08.05.1962

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego