Powrót do listy

Bernard Bielewicz


Bielewicz

Bernard

Bolesław

00.00.1895

Witebsk

Gorodok

gorodocki

witebska

Polak

magazynier

smolarnia

Areszt

17.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 70, 71, 76 - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Rehabilitacja

19.02.1963

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12417-P