Powrót do listy

Kuźma Bielewicz


Bielewicz

Kuźma

Antoni

00.00.1901

Pierenosy

czasznicki

witebska

Białoruś

Miel

czerdyński

permska

Polak

Areszt

16.02.1938

Wyrok

28.06.1938

szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

29.10.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Permskiego