Powrót do listy

Jan Lubieniec


Lubieniec

Jan

Andrzej

00.00.1891

Żesnapolskaja

lwowska

Spaso-Jajskoje

tugański

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

30.03.1938

Wyrok

17.10.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

23.10.1938

Rehabilitacja

00.06.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego