Powrót do listy

Jan Lachowicz


Lachowicz

Jan

Jan

00.00.1874

Żukajny

święciański

wileńska

Polak

sygnalista kolejowy

Wyrica

bezpartyjny

Areszt

02.10.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938