Powrót do listy

Atanazy Lachowski


Lachowski

Atanazy

Szymon

00.00.1899

Szirki

boguszowski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

średnie

dyspozytor

Areszt

16.11.1937

Wyrok

22.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, art. 72, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

03.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

09.05.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8000-P