Powrót do listy

Jerzy Lachowski


Lachowski

Jerzy

Szymon

00.00.1906

Łowsza

sirociński

Białoruś

Puszkin

Polak

inżynier konstruktor

bezpartyjny

Areszt

10.10.1937

Wyrok

02.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-7-9 kk RFSRR

Śmierć

08.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938