Powrót do listy

Henryk Laszkiewicz


Laszkiewicz

Henryk

Józef

00.00.1885

Dzisna

Polska

Bobrujsk

mohylewska

Polak

Areszt

01.01.1937

Wyrok

05.01.1938

organ sądowy

art. 68 - szpiegostwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

22.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\4791-SN