Powrót do listy

Albin Majewski


Majewski

Albin

Mikołaj

00.00.1893

Nowaja Uszica

kamieniecko-podolska

Ukraina

Czeremchowo

irkucka

Polak

księgowy

Czeremchowo

bezpartyjny

Areszt

17.11.1937

Wyrok

03.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

21.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

01.09.1959

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\10253