Powrót do listy

Dominik Maziuk


Maziuk

Dominik

Jan

00.00.1895

Mikelewszczyzna

grodzieńska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

09.05.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego