Powrót do listy

Józef Makarewicz


Makarewicz

Józef

Wincenty

00.00.1874

Wilno

wileńska

Czita

Polak

stróż

Areszt

25.09.1937

Wyrok

29.09.1937

trójka UNKWD Obwodu Czytyjskiego

art. 58-10, 58-13 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Rehabilitacja

27.10.1989

Prokuratura Obwodu Czytyjskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego