Powrót do listy

Danił Makowski


Makowski

Danił

Kazimierz

00.00.1900

Ilinowka

saratowska

Czita

Polak

odpowiedzialny wykonawca

Areszt

21.01.1938

Wyrok

05.03.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-1a kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

10.04.1938

Rehabilitacja

03.12.1957

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Czytyjskiego