Powrót do listy

Jan Maksimczuk


Maksimczuk

Jan

Jerzy

00.00.1905

Buderaż

wileńska

Krasnyj Jar

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

cieśla

Krasnojarsk

bezpartyjny

Areszt

12.02.1938

Wyrok

09.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego