Powrót do listy

Dominik Małachowski


Małachowski

Dominik

Adam

00.00.1891

Sielicy

lepelski

witebska

Leningrad

Polak

kucharz

bezpartyjny

Areszt

13.10.1937

Wyrok

21.10.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6-11 kk RFSRR

Śmierć

30.10.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938