Powrót do listy

Jan Malenda


Malenda

Jan

Franciszek

00.00.1888

Polska

Czeremchowo

irkucka

Polak

analfabeta

emeryt

bezpartyjny

Areszt

11.04.1937

Wyrok

14.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. art. 58-1 "a", 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

25.11.1937

Irkuck

Rehabilitacja

05.04.1960

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\10883