Powrót do listy

Urszula Malinowska


Malinowska

Urszula

Franciszek

00.00.1887

Żabrowszczyzna

lepelski

witebska

Nowinki

lepelski

witebska

Polka

niepełne podstawowe

kołchoźnica

Areszt

17.12.1937

Wyrok

30.12.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

27.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

04.09.1989

Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego