Powrót do listy

Jan Malinowski


Malinowski

Jan

Piotr

00.00.1887

Dukaińsk

wileński

wileńska

Leningrad

Polak

palacz

bezpartyjny

Areszt

23.10.1937

Wyrok

10.12.1937

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

Śmierć

16.12.1937

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938