Powrót do listy

Wiktor Malkiewicz


Malkiewicz

Wiktor

Teodor

00.00.1909

Czerdaty

zyrjański

tomska

Czerdaty

zyrjański

tomska

Polak

podstawowe

maszynista lokomotywy

bezpartyjny

Areszt

28.02.1938

Wyrok

25.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

02.06.1938

Rehabilitacja

00.09.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego