Powrót do listy

Józef Malanowicz


Malanowicz

Józef

Laurenty

00.00.1885

radomska

Topczicha

topczichiński

Polak

księgowy

Areszt

21.01.1938

Wyrok

03.09.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-9, 11 kk

10 lat pozbawienia wolności, sprawę umorzono

Łagier

Sibłag

Śmierć

28.02.1940

Sibłag

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego