Powrót do listy

Jan Mamczyński


Mamczyński

Jan

August

Racławiec

miechowski

kielecka

Polska

Zima

irkucka

Polak

bezpartyjny

Areszt

17.10.1937

Wyrok

14.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

25.11.1937

Irkuck

Rehabilitacja

17.06.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7397