Powrót do listy

Michał Maryczkowski


Maryczkowski

Michał

Wincenty

00.00.1895

Zieńki

oswiejski

połocka

Zeńki

oswiejski

witebska

Polak

podstawowe

chłop

Areszt

11.03.1938

Wyrok

20.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1938

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego