Powrót do listy

Mikołaj Markiewicz


Markiewicz

Mikołaj

Józef

00.00.1897

Łastowcy

żwaniecki

winnicka

Murmańsk

Polak

kowal

Areszt

14.02.1938

Wyrok

14.10.1938

trójka specjalna przy UNKWD Obwodu Leningradzkiego

art. 58-6-10-11 kk

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.10.1938

Leningrad

Rehabilitacja

10.10.1959

Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Murmańskiego