Powrót do listy

Nikodem Markisz


Markisz

Nikodem

Ignacy

00.00.1899

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

09.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego