Powrót do listy

Kazimierz Maruszewski


Maruszewski

Kazimierz

Antoni

00.00.1887

Warszawa

Polska

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

mechanik

Areszt

00.00.1937

Wyrok

08.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - przynależność do agentury polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

15.05.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7113-p